새 이메일 버튼 클릭

Thêm liên kết URL vào chữ ký Outlook 2013 của bạn

Khi bạn đang gửi hoặc trả lời email trong Outlook 2013, bạn có thể muốn cung cấp cho người nhận các tùy chọn có...

5 lý do để đăng ký Office 2013

Với việc phát hành Microsoft Office 2013, Microsoft đã giới thiệu một cấu trúc giá mới. Trong khi mô hình mua bản quyền...
iPhone-5-vremenska-aplikacija-6

Thêm thành phố mới vào ứng dụng thời tiết trên iPhone 5

IPhone 5 của bạn được cài sẵn một số ứng dụng và tiện ích mà Apple cho là quan trọng đối với bất kỳ...
lanser norton 360 for å legge til en lisens til norton 360

Thêm giấy phép vào Norton 360

Norton 360 là một tiện ích rất mạnh để bảo vệ máy tính của bạn khỏi những nguy cơ từ Internet. Khi bạn...
surat

5 lý do bạn nên sử dụng mật mã trên iPhone 5 của mình

Quá trình thiết lập iPhone 5 trong iOS 7 sẽ thử và giúp bạn triển khai mật mã. Nếu bạn không chọn không...